39 / 46 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 13 h 18 min

Hockey GM:n käyttöehdot

Hockey GM -verkkopalvelu (jäljempänä ”Palvelu”) on kuluttajille tarkoitettu jääkiekkoaiheinen internet-peli, jonka järjestää Sanoma Media Finland Oy (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”).

Käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Näiden käyttöehtojen lisäksi käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan muita Palvelun yhteydessä mahdollisesti ilmoitettuja Palvelua koskevia sääntöjä ja ohjeita.

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Palveluntarjoaja pidättää itsellään keskinäisen sopimuksensa mukaisesti kaikki oikeudet Palvelun sisältöön ellei toisin sivuilla ole mainittu.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Käyttäjällä on kuitenkin oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun etusivulle. Linkin kautta Palvelun tulee aueta tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on kielletty ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Palvelun on toteuttanut Palveluntarjoaja eikä NHL tai mikään liigaan kuuluvista joukkueista tai siihen liittyvistä yhdistyksistä ole osallistunut pelin toteuttamiseen. Liigan ja joukkueiden nimiä on käytetty vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä pelin toteuttamiseksi ja joukkueisiin sekä liigan tapahtumiin viittaamiseksi asianmukaisesti.

Palveluun lähetetty aineisto

Käyttäjä luovuttaa Palvelun tarjoajille ikuiset ja rajoittamattomat oikeudet käyttää, muokata ja luovuttaa Palveluun lähettämäänsä aineistoa (kuten tekstiä, kuvia tai videoita) Palvelussa ja kaikessa muussa Palveluntarjoajan nykyisessä ja tulevassa liiketoiminnassa sekä kolmansien osapuolten palveluissa korvauksetta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Palveluun, eikä aineiston saattaminen yleisön saataville Palvelun tai minkään muun palvelun kautta loukkaa lakia, kolmannen osapuolen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia tai minkään muun palvelun sopimusehtoja. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti mahdollisista lähettämäänsä aineistoon liittyvistä korvausvaatimuksista suhteessa Palvelun tarjoajiin sekä kolmansiin osapuoliin.

Järjestäjien ja käyttäjien vastuu

Palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Palveluntarjoajat eivät vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoajat voivat koska tahansa muuttaa sivuja, estää pääsyn niille sekä lopettaa Palvelun tarjoamisen. Palveluntarjoajat voivat jättää huomioimatta NHL:n otteluita tai tilastoja etu- tai jälkikäteen, mikäli niin parhaaksi katsovat.

Palvelun tarjoajien vastuu pelimaksun maksamista koskevien puhelin-, pankki- ja tekstiviestipalveluiden mahdollisissa teknisissä häiriöissä on korkeintaan pelimaksun suuruinen.
Käyttäjät vastaavat itse Palveluun lähettämistään teksteistä ja muista aineistoista ja siitä, että ne ovat lakien ja hyvien tapojen mukaisia, eivätkä ne loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. Joukkueiden ja pelikimppojen nimien on oltava hyvien tapojen mukaisia, asiattomasti nimetyt joukkueet ja kimpat voidaan poistaa pelistä.

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä.

Palveluntarjoajat eivät vastaa Superpelin yksityisten pelikimppojen palkinnoista, pelaajien kimppaan lähettämistä teksteistä tai muusta käytöstä.

Palveluntarjoajat varaavat oikeuden muuttaa kilpailun palkintoja ajankohdasta riippumatta, sekä oikeuden muuttaa Palvelun palkinnottomaksi ilmoittamalla asiasta etukäteen Palvelun yhteydessä. Palkinnot ovat voittajille veronalaista tuloa.

Käyttäjä on korvausvelvollinen Palvelun tarjoajille ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisista toimistaan.

Henkilötietojen käsittely ja evästeiden käyttö

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat Palveluntarjoajan asiakasrekisterissä. Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. Tiedot poistuvat kun käyttäjä poistaa tilinsä. Aktiivisen tilin tiedot säilyvät kahden vuoden ajan.

Rekisteriseloste
Tietosuojalauseke
Evästeet

Pelimaksut

Palvelu on kuluttajalle maksullinen lukuun ottamatta ilmaista peruspeliä, jonka toiminta-aika ja ominaisuudet ovat rajoitetut.

Pelimaksu maksetaan verkkopankin kautta, tai lähettämällä lisämaksullinen tekstiviesti. Tekstiviestimaksut laskutetaan puhelinlaskun yhteydessä liittymän haltijalta.
Tekstiviestillä pelimaksun voi maksaa ainoastaan Soneran, Elisan, Saunalahden, DNA:n, Tele Finlandin ja Ainan liittymistä. Maksu tapahtuu lähettämällä tekstiviesti LP numeroon 17125. Viestin hinta on 3 euroa, ja yhdellä viestillä voi maksaa yhden joukkueen pelimaksun yhdelle jaksolle.

Nordean, Osuuspankin, Sampo Pankin, Handelsbankenin, Tapiolan, Ålandsbankenin, S-Pankin ja Sp/Pop/Aktia/Nooa verkkopankkiasiakkaat voivat suorittaa pelimaksut myös verkkomaksulomakkeen kautta. Suomen Verkkomaksut Oy (Y-tunnus: 2122839-7), Ohjelmakaari 10, 40500 Jyväskylä, asiakaspalvelu@verkkomaksut.fi.

Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja sekä mahdollisia muita Palvelun yhteydessä ilmoitettuja sääntöjä ja ohjeita. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.

Erimielisyyksien ratkaisu

Sanoman [/Palveluntarjoajan] ja Asiakkaan [/Käyttäjän] väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa tästä www.kuluttajariita.fi.

Ylivoimainen este (”force majeure”)

Ylivoimaisena esteenä pidetään seikkaa, joka tapahtuu sopimuksen solmimisen jälkeen, jota Sopijaosapuolten (Palvelu ja Asiakas) ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka estää tai viivästyttää sopimusvelvoitteiden täyttämistä tai tekee ne kohtuuttoman vaikeiksi, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuutonta ajanhukkaa.

Sopijaosapuolen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee viipymättä esteen ilmaantumisesta ilmoittaa toiselle Sopijaosapuolelle kirjallisesti sopimusvelvoitteen täyttämisen siirtymisestä samoin kuin sen päättymisestä.